شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

 

عضویت ها


1.    عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
2.    عضو اتاق بازرگانی تهران
3.    عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
4.    عضو اتاق بازرگانی ایران و استرالیا
5.    عضو اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی و ماشین آلات تهران
6.    دبیر کمسیون گمرک و حمل و نقل خانه اقتصاد ایران
7.    تامین کننده شرکت فولاد خوزستان
8.    عضو اتاق بازرگانی خرمشهر
9.    تامین کننده سایت دولت SETADIRAN
10.  عضویت در سایت بین المللی WIPO که زیر نظر سازمان ملل متحد می باشد.

11.  عضویت در وندور شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

12. تامین کننده شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی

13. عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران