شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

 

مقاصد صادراتی ایران

 

 

در نه ماهه سال 97 مهمترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور

عراق با 6 میلیارد و 929 میلیون دلار،

چین با 6 میلیارد و 749 میلیون دلار،

امارات با 5 میلیارد و 134 میلیون دلار،

افغانستان با 2 میلیارد و 337 میلیون دلار و

ترکیه با 1 میلیارد و 912 میلیون دلار بوده اند.