شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

مترجم چینی،فارسی و انگلیسی , هلندی


برای این که در کشورهای مورد معامله خود بدون نگرانی، مکالمه کنید و قراردادهای دقیق تجاری انعقاد کنید، نیاز به مترجم دارید. به یاد داشته باشید:
در زمان سفر به چین از مترجم:

1. چینی به انگلیسی
2. چینی به عربی

و در زمان سفر به اروپا از مترجم:

3. فارسی به انگلیسی
4. فارسی به هلندی
5. فارسی به روسی یا روسی به انگلیسی

و در زمان سفر با ایران از مترجم:

6. عربی به فارسی
7. انگلیسی به فارسی

و ... سایر زبانها به فارسی
 جهت انجام تجارت با ایران در داخل کشور می توانید از  مترجم های با تجربه که تخصص آنها متون و قراردادهای تجاری می باشد بهرمند گردید.