شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

بازرسی در مبدا


يکی ازدغدغه های همیشگی فروشندگان و مخصوصا خريداران زمان  انجام معاملات بين المللی و خريد کالا، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می باشد. در اين راستا، يکی از ابزارهايی که می تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از آن مسئوليت های فروشنده قبل از حمل کالا و دريافت پول مورد بررسی و کنترل قرار داده شود، بهره گيری از خدمات شرکت های است که بازرسی کالا در مبدا خرید را دارند . که با اعمال نظارت، کنترل کمی و کيفی کالای خريداری شده، موجب کاهش اختلافات آتی في مابين خريدار و فروشنده می گردند. در واقع، برای جلوگيری و رفع مشکلات، از مدتها قبل سعی گرديده است که با استفاده از مکانيزم های خاص موجبات ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممکن کاهش يابد و در اين رابطه موضوع بازرسی کالا در مبدا و قبل از حمل، به عنوان يکی از ابزارهای مهم در جهت کاهش و يا رفع اختلاف بين متعاملين مطرح بوده است.
 با انجام خدمات بازرسی قبل از حمل، خريدار این امکان را دارد تا  با پيشبينی های لازم و انتخاب يک شرکت بازرسی کننده امين و معتمد، شرايطی را فراهم آورد که اولا مشکلی ايجاد نگردد، ثانيا در صورت بروز مشکل مدارک و شواهد کافی دال بر چگونگی شرايط کالا قبل از حمل در اختيار داشته باشد.گواهی های صادره توسط شرکت های بازرسی به شرح ذيل می باشند :

•     COI  (گواهی بازرسی کالا )کمی و کيفی
•    PSI    گواهی بازرسی قبل از حمل
•    VIC   گواهی بازرسی ظاهری
•    CL     گواهی مويد نامه
•    PVC   گواهی تعيين ارزش
•    CSC   گواهی رضايت مندی مشتری
•    SIC   گواهی بازرسی ماهوی کالا
•    CC    گواهی راه اندازی
•    PL    گواهی بسته بندی
•    TR   گواهی های آزمايشگاهی


از عمده ترین مشکلات وارد کنندگان و تجار محترم ایرانی به هنگام واردات کالا از چین ، عدم  توجه به بازرسی کالا در مبدا است، چرا که بعضا به علت هزینه بسیار ناچیز آن و یا به دلیل عدم آگاهی از وجود چنین ابزار مطمئنی، مشکلات مالی بسیار عظیمی برای خود بوجود می آورند. لذا از کلیه باز دیدکنندگان این بخش درخواست می شود درجهت حفظ منافع خود در صورتی که اولین خرید خود را از چین انجام می دهند، از خدمات بازرسی کالا در مبدا این شرکت و یا سایر شرکت های ارائه دهنده استفاده فرمایند.خدمات این شرکت شامل موارد زیر می باشد:


1. تایید صحت و سقم فروشنده کالا.
2. تایید اصالت کالای تولیدی.
3. تایید استانداردهایی که کارخانه برای محصولاتش اظهار می دارد.
4. تایید اصل کالاهای مورد معامله از نظر کیفیت و کمیت.
5. تایید تحویل دقیق کالای تجاری از کارخانه از نظر کیفیت و کمیت.
6. تایید بارگیری و ارسال کالا و اسناد ومدارک.
7. تایید وصول پول توسط کارخانه و انجام شدن تمامی بندهای قرارداد.
8. نظارت بر بارگیری صحیح و نیز کنترل مدارک ارسالی توسط کارخانجات و شرکتهای تولید کننده چینی و اروپایی.