شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

واردات کالا بصورت C.K.D

برای واردات انواع کالا بصورت C.K.D یا به عبارت دیگر جزء به جزء و  در نهایت تکمیل نمودن کالا در کشور مقصد،همراهان پیشرو تجارت این قابلیت را دارد که با توجه به در اختیار داشتن سوله و سایر امکانات مورد نیاز در منطقه آزاد تجاری اروند ، کالای شما را بصورت C.K.D وارد نموده  و پس از تکمیل آن به خارج از کشور صادر یا به سرزمین اصلی وارد نماید.