شرکت بازرگانی همراهان پیشرو تجارت

   

شرکت های حمل سریع کالا “DHL – ARAMEX –  PDE – EPS“  
 

شرکت های حمل سریع کالا

همراهان پیشرو تجارت دارای قراردادهای مستقیم با شرکت های حمل و نقل سریع کالا می باشد و این امکان را فراهم می سازد که در صورت نیاز به ارسال و یا دریافت انواع کالاهای بازرگانی و شخصی خود از حساب ها( و یا به اصطلاح Account های) وارداتی و صادراتی این شرکت بهرمند شده و ضمنا با مراجعه به لینک های زیر از موقعیت کالای خود در هر لحظه مطلع شوید.


www.DHL.com 

www.aramex.com

http://pdexp.com/fa/home

www.post.ir

www.bre-line.com